audit-frontHLB Expertus Audit OÜ

Meie eesmärgiks on teha klientidele finantsteenuste tarbimine võimalikult lihtsaks. Sellise suhte saavutamine on võimalik tehes tihedat ja pidevat koostööd klientide finantstöötajate ja juhtkonnaga. Kaasaegsel tasemel efektiivne audiitorkontroll, finantsplaneerimine, finants- ja maksukonsulteerimine nõuab üha enam arvestamist rahvusvaheliste töökogemustega, samuti suureneb nõudlus rahvusvahelise maksunduse ja rahvusvaheliselt aktsepteeritud arvestuspõhimõtetega seonduvate teadmiste järele, mistõttu astusime 1999.a. rahvusvahelise audiitorteenuseid, raamatupidamisteenuseid ja finantsnõustamisteenuseid pakkuva ülemaailmse audiitorfirmade ühenduse HLB International liikmeks.

Pakume oma klientidele tihedat
vastastikku kasulikku koostööd
finantsedu saavutamiseks ja
finantsstabiilsuse kindlustamiseks.